หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้านห่าง
อักษรล้านนา
บ้าฯนฯห่างฯ
เทียบอักษรไทย
[บ้านห่าง]
ความหมาย

น.บ้านร้าง,หมู่บ้านที่คนทิ้งร้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้านห่าง (บ้าฯนฯห่างฯ)