หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้านมุงต๋อง
อักษรล้านนา
บ้าฯนมุงตอฯง
เทียบอักษรไทย
[บ้านมุงตอง]
ความหมาย

น.เรือนที่มุงหลังคาด้วยใบตอง มักหมายถึงมุงด้วยตับของใบพลวง (ต๋องตึง)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้านมุงต๋อง (บ้าฯนมุงตอฯง)