หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ้านนอกขอกตื้อ
อักษรล้านนา
บ้าฯนฯนอฯกขอฯกตื้
เทียบอักษรไทย
[บ้านนอกขอกตื้อ]
ความหมาย

ดู...บ้านนอก

ออกเสียงล้านนา
บ้านนอก
อักษรล้านนา
บ้าฯนฯนอฯก
เทียบอักษรไทย
[บ้านนอก]
ความหมาย

น.เขตแดน ที่พ้นจากตัวเมืองออกไป ว.ที่ไกลความเจริญ; บ้านนอกขอกตื้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้านนอกขอกตื้อ (บ้าฯนฯนอฯกขอฯกตื้)