หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้านติ๋ดโต้ง
อักษรล้านนา
บ้าฯนฯติดฯโท่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ้านติดโท่ง]
ความหมาย

น.เรือนที่อยู่ติดกับชายทุ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้านติ๋ดโต้ง (บ้าฯนฯติดฯโท่฿งฯ)