หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้านจ้อง
อักษรล้านนา
บ้าฯนฯช่อฯง
เทียบอักษรไทย
[บ้านช่อง]
ความหมาย

น.เรือน,ที่อยู่อาศัย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้านจ้อง (บ้าฯนฯช่อฯง)