หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้อนแบ้น
อักษรล้านนา
บ้อฯรแบ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[บ้อนแบ้น]
ความหมาย

ดู...บ้อนในออก ก๑.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้อนแบ้น (บ้อฯรแบ้นฯ)