หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้อนกิ๋นใน
อักษรล้านนา
บ้อฯรกินฯไน
เทียบอักษรไทย
[บ้อนกินใน]
ความหมาย

ก.ควักเจาะกินเเฉพาะเม็ดใน เช่น กระรอกเจาะกินเม็ดผลไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้อนกิ๋นใน (บ้อฯรกินฯไน)