หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ้อน
อักษรล้านนา
บ้อฯร
เทียบอักษรไทย
[บ้อน]
ความหมาย

ก.แกะ,ควัก,คาย,แคะ,ดันออกมา(ใช้กับผลไม้) เช่น บ้อนลำไย - ควัก เม็ดลำไย,คายเม็ดลำไย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้อน (บ้อฯร)