หน้าหลัก
บ้องมีด
บ้องมีด
บ้อฯงมีดฯ
[บ้องมีด]

น.ปลอกมีด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้องมีด (บ้อฯงมีดฯ)