หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้วม
อักษรล้านนา
บ้วฯม
เทียบอักษรไทย
[บ้วม]
ความหมาย

ก.บุบ,ยุบลงเพียงเล็กน้อย เช่น ขันน้ำบ้วม - ขันน้ำบุบไปนิดหนึ่ง; ถ้าบุบหรือยุบลงมาก เรียก บูบ; เช่น รถจนจ๋นบูบ - รถชนจนบุบไปตั้งเยอะ. บุ้ม ก็ว่า. ถ้ายุบจนแบนหนือเกือบจะแบนใช้แบบ เช่น รถทับหมาแบบ - รถทับสุนัขจนแบนแต๊ดแต๋

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้วม (บ้วฯม)