หน้าหลัก
บ้วนปาก
บ้วนปาก
บ้วฯรปากฯ
[บ้วนปาก]

ก.ล้างปากด้วยการอมน้ำแล้วบ้วนออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้วนปาก (บ้วฯรปากฯ)