หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้วนปาก
อักษรล้านนา
บ้วฯรปากฯ
เทียบอักษรไทย
[บ้วนปาก]
ความหมาย

ก.ล้างปากด้วยการอมน้ำแล้วบ้วนออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้วนปาก (บ้วฯรปากฯ)