หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้วน
อักษรล้านนา
บ้วฯร
เทียบอักษรไทย
[บ้วน]
ความหมาย

น.นาก - สัตว์สี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนม ลำตัวมีขนสีน้ำตาลปนเทา หัวกว้าง หางแบน ขาหลังใหญ่และแข็งแรง ใช้ว่ายน้ำร่วมกับหาง มีแผ่นพังผืดขึงระหว่างนิ้วคล้ายตีนเป็ด ว่ายน้ำเก่ง กินปลาและสัตว์น้ำเล็กๆ เป็นอาหาร; ก๑.บ้วน - อาการที่ปลาโผล่ขึ้นมาหายใจหรือฮุบเหยื่อบนผิวน้ำ; หมุ้ย ก็ว่า: ก๒.ถ่ม - คายของเหลวออกจาก ปาก เช่น บ้วนน้ำลาย,บ้วนน้ำหมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้วน (บ้วฯร)