หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้วงแฮ้ว
อักษรล้านนา
บ้วฯงแร้วฯ
เทียบอักษรไทย
[บ้วงแร้ว]
ความหมาย

น.บ่วงแร้วสำหรับดักสัตว์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้วงแฮ้ว (บ้วฯงแร้วฯ)