หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้วงสิ้น
อักษรล้านนา
บ้วฯงสิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[บ้วงสิ้น]
ความหมาย

น.วงซิ่น หรือต่วงซิ่นของผู้หญิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้วงสิ้น (บ้วฯงสิ้นฯ)