หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ้วง
อักษรล้านนา
บ้วฯง
เทียบอักษรไทย
[บ้วง]
ความหมาย

น๑.บ่วง - สิ่งที่ทำเป็นวงรูดสำหรับคล้อง เช่น บ้วงก๊องจ๊าง - บ่วงคล้องช้าง น๒.เป็นวง เช่น บ้วงสิ้น - วงซิ่น น๓.ห่วง เช่น บ่าต้อลอดบ้วง - ตะกร้อลอดห่วง น๔.เรียกปลาเค็มตากแห้งว่า "ป๋าบ้วง"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้วง (บ้วฯง)