หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้ง
อักษรล้านนา
บ้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ้ง]
ความหมาย

น.บุ้ง - หนอนผีเสื้อมีหลายชนิดและหลายวงศ์; ดู...แมงบ้ง

ออกเสียงล้านนา
แมงบ้ง
อักษรล้านนา
แมงฯบ้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[แมงบ้ง]
ความหมาย

น.หนอนบุ้ง,บุ้ง - ภาษาถิ่นเหนือเรียก ''แมงบ้ง''; หนอนบุ้ง หรือ แมงบ้ง คือหนอนผีเสื้อ มีหลายชนิด ได้แก่หนอนผีเสื้อกลางวัน มีสีสันสดใส ลำตัวปกคลุมด้วยขนแข็ง หากินตามพืชผักสวนครัว ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ไม่มีอาการแพ้, ส่วนหนอนผีเสื้อกลางคืน รวมทั้งผีเสื้อกลางคืน ไม่มีสีฉูดฉาด ตัวอ้วนป้อม ปกคลุมด้วยขนละเอียด ออกหากินกลางคืน พบได้ทั่วไป มักจะมาเล่นไฟตามบ้านเรือน มีพิษเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสกับขน จะทำให้เกิดอาการแสบร้อน เกิดผื่นแพ้ บวม ชา ตามผิวหนัง ตลอดจนลูกนัยน์ตา หากเกิดขึ้นกับเด็กอาจทำให้ตาบอด เป็นต้น; ดู...หนอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้ง (บ้฿งฯ)