หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่เหลือกำ
อักษรล้านนา
บเหิลฯอฯอคำฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่เหลือคำ]
ความหมาย

ว.เชื่อฟัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เหลือกำ (บเหิลฯอฯอคำฯ)