หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่เมินบ่นาน
อักษรล้านนา
บเมินฯบนาฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่เมินบ่นาน]
ความหมาย

ว.นาน แต่ไม่นานนัก; เมินบ่นาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เมินบ่นาน (บเมินฯบนาฯ)