หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่เปิงดี...
อักษรล้านนา
บเพิงฯดี...
เทียบอักษรไทย
[บ่เพิงดี...]
ความหมาย

ว.ใช้นำหน้าคำกิริยา มีความหมายว่า "ไม่สมควรที่จะ" เช่น บ่เปิงดีอู้ - ไม่สมควรที่จะพูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เปิงดี... (บเพิงฯดี...)