หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าโอ
อักษรล้านนา
บ่าฯโอ
เทียบอักษรไทย
[บ่าโอ]
ความหมาย

น.ส้มโอ - ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ในตระกูลเดียวกับส้ม ลำต้นสีน้ำตาล สูงประมาณ ๘ เมตร มีหนามเล็กๆ ใบเป็นแผ่นหนาสีเขียวเข้ม รูปหัวใจ โคนก้านใบมีหู คล้ายใบมะกรูด แต่โตกว่า ดอกสีขาวออกเป็นช่อสั้นหรือดอกเดี่ยวตามง่ามใบ ผลกลมคล้ายผลส้ม แต่ขนาดใหญ่กว่า ส้มโอเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์หลากหลาย ทั้งทางด้านโภชนาการ และมีสรรพคุณทางยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าโอ (บ่าฯโอ)