หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าโห่งฮั้ว
อักษรล้านนา
บ่าฯฯโห่งฯ฿ร้฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าโห่งรั้ว]
ความหมาย

ดู...บ่าหุ่ง

ออกเสียงล้านนา
บ่าหุ่ง
อักษรล้านนา
บ่าฯหุ่ง
เทียบอักษรไทย
[บ่าหุ่ง]
ความหมาย

น.ละหุ่ง - ไม้พุ่ม มียางใส ผลไม่มีหนาม มักปลูกเป็นรั้วบ้าน ทุกส่วนเป็นพิษ น้ำมันที่หีบจากเมล็ดใช้เป็นเชื้อเพลิงและหล่อลื่นได้; บ่าหุ่งฮั้ว,บ่าโห่ง,บ่าโห่งฮั้ว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าโห่งฮั้ว (บ่าฯฯโห่งฯ฿ร้฿วฯ)