หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าโหกก้นปู้ด
อักษรล้านนา
บ่าฯโห฿กฯก้฿นฯพูด
เทียบอักษรไทย
[บ่าโหกก้นพูด]
ความหมาย

น.ริดสีดวงทวาร - มีอาการทางทวารหนัก เมื่อหัวริดสีดวงทวารโตมากขึ้นเริ่มโผล่ออกมาพ้นทวารหนัก เวลาเบ่งอุจจาระจะโผล่ออกมาให้เห็นมากขึ้น บางครั้งจะมีเลือดไหลตามมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าโหกก้นปู้ด (บ่าฯโห฿กฯก้฿นฯพูด)