หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าโจ้ก
อักษรล้านนา
บ่าฯโช฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าโชค]
ความหมาย

น.สะคร้อ - ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง ๑๕-๒๕ เมตร แตกกิ่งตามลำต้น ดอกเป็นช่อสีขาวอมเขียว ออกตามซอกใบ ผลมีเนื้อเมล็ดเดี่ยว ทรงไข่ เมื่อสุกรสเปรี้ยวอมหวาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าโจ้ก (บ่าฯโช฿กฯ)