หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าโข่
อักษรล้านนา
บ่าฯโข่
เทียบอักษรไทย
[บ่าโข่]
ความหมาย

ดู...มันมู้

ออกเสียงล้านนา
มันมู้
อักษรล้านนา
มันฯมู้
เทียบอักษรไทย
[มันมู้]
ความหมาย

น.ชื่อไม้เถาล้มลุกมีเหง้า ใบรูปหัวใจปลายติ่งยาว ตามง่ามใบมีหัวกลม ขรุขระ ดอกสีม่วงเรียงบนช่อห้อยลง; บ่าโข่,บ่าหำเป้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าโข่ (บ่าฯโข่)