หน้าหลัก
บ่าแฮ่
บ่าฯแร่
[บ่าแร่]

น.ก้อนกรวด,ก้อนหินขนาดเล็ก; หินแฮ,แฮ่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแฮ่ (บ่าฯแร่)