หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าแต๋งอ้ม
อักษรล้านนา
บ่าฯแตงฯอ้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าแตงอ้ม]
ความหมาย

น.แตงกวาขนาดใหญ่ เปลือกสีขาว ผลปุ้ม มีกลิ่นหอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแต๋งอ้ม (บ่าฯแตงฯอ้฿มฯ)