หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าแต๋งลายฝะหลั่ง
อักษรล้านนา
บ่าฯแตงฯลายฯระฯฝั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าแตงลายฝรั่ง]
ความหมาย

น.แคนตาลูป - ลักษณะคล้ายแตงไทย คนไทยมักเรียกว่า แตงเทศ แตงฝรั่ง หรือแตงไทยฝรั่ง ผลกลม ผิวสีขาว/เหลือง/เขียว/น้ำตาลคล้ำ/ขาวครีม ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ผิวผลหยาบ มีเปลือกแข็ง มีร่องลึกรอบๆผล มีลายคล้ายร่างแหหรือตาข่ายสีขาวหรือสีฟางแห้งคลุมตลอดผล (บางพันธุ์ไม่มี) ข้างในมีเนื้อสีส้ม รสชาติดี หวานฉ่ำ มีกลิ่นหอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแต๋งลายฝะหลั่ง (บ่าฯแตงฯลายฯระฯฝั่งฯ)