หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าแต๋งลาย
อักษรล้านนา
บ่าฯแตงฯลายฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าแตงลาย]
ความหมาย

น.แตงไทย - ภาษาถิ่นเหนือ(กำเมือง) เรียก ''บ่าแต๋งลาย''; แตงไทย หรือ บ่าแต๋งลาย เป็นไม้ล้มลุก มีหลายพันธุ์ เถาแข็งและเหนียวจะเลื้อยไปตามพื้นดิน มีขนอ่อนปกคลุมตลอดทั้งลำต้นและใบ, ใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ ขอบใบหยัก ก้านใบยาว, ดอกสีเหลือง มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ ผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ รูปร่างกลมยาว ขนาด 12-15 ซ.ม. ยาว 20-25 ซ.ม. ผลอ่อนสีเขียวมีลายสีขาวพาดยาว เมื่อแก่เปลือกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ผิวเรียบเป็นมัน เนื้อในสีเหลืองอ่อนอมเขียว เมื่อสุกมีกลิ่นหอม รสหวาน, เมล็ดแบนรี สีครีม มีจำนวนมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแต๋งลาย (บ่าฯแตงฯลายฯ)