หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าแต๋งซั้ง
อักษรล้านนา
บ่าฯแตงฯซั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าแตงซั้ง]
ความหมาย

น.แตงกวา/แตงร้าน ภาษาถิ่นเหนือ(กำเมือง) เรียก ''บ่าแต๋งซั้ง'' - แตงกวา หรือ บ่าแต๋งซั้ง เป็นพืชล้มลุก ลำต้นเป็นเถาเลื้อย มีลักษณะเป็นเหลี่ยม สีเขียวอ่อน มีขนขึ้นปกคลุมทั่ว มีมือเกาะ นิยมปลูกเพื่อใช้ผลเป็นอาหาร สามารถนำไปปรุงอาหารได้หลายชนิด เช่น แกงจืด ผัด แตงกวายัดไส้ กินกับน้ำพริก หรืออาจแปรรูปเป็นแตงกวาดอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแต๋งซั้ง (บ่าฯแตงฯซั้งฯ)