หน้าหลัก
บ่าแต๋งขี้ไก่
บ่าแต๋งขี้ไก่
บ่าฯแตงฯขี้ไก่
[บ่าแตงขี้ไก่]

น.แตงกวาที่ขึ้นค้างหรือราวเกาะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแต๋งขี้ไก่ (บ่าฯแตงฯขี้ไก่)