หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าแต๋งขี้ไก่
อักษรล้านนา
บ่าฯแตงฯขี้ไก่
เทียบอักษรไทย
[บ่าแตงขี้ไก่]
ความหมาย

น.แตงกวาที่ขึ้นค้างหรือราวเกาะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแต๋งขี้ไก่ (บ่าฯแตงฯขี้ไก่)