หน้าหลัก
บ่าแต๋งขี้ควาย
บ่าแต๋งขี้ควาย
บ่าฯแตงฯขี้ฅวฯายฯ
[บ่าแตงขี้ฅวาย]

น.แตงกวาชนิดที่เลื้อยกับพื้นดิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแต๋งขี้ควาย (บ่าฯแตงฯขี้ฅวฯายฯ)