หน้าหลัก
บ่าแง่ง
บ่าฯแง่งฯ
[บ่าแง่ง]

น.กระจับ - ไม้น้ำ ใบคล้ายใบบัว ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีม่วงอมแดง ขอบใบหยักถี่ๆ ฝักแก่สีดำ เปลือกหนาแข็งลักษณะงอโค้งคล้ายเขาควาย เนื้อในสีขาวรสหวานมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแง่ง (บ่าฯแง่งฯ)