หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าแง่ง
อักษรล้านนา
บ่าฯแง่งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าแง่ง]
ความหมาย

น.กระจับ - ไม้น้ำ ใบคล้ายใบบัว ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีม่วงอมแดง ขอบใบหยักถี่ๆ ฝักแก่สีดำ เปลือกหนาแข็งลักษณะงอโค้งคล้ายเขาควาย เนื้อในสีขาวรสหวานมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแง่ง (บ่าฯแง่งฯ)