หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าแคว้งขม
อักษรล้านนา
บ่าฯแฅ้วฯงข฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าแฅว้งขม]
ความหมาย

น.มะแว้ง ภาษาถิ่นเหนือ(กำเมือง) เรียก ''บ่าแคว้งขม''; มะแว้ง หรือ บ่าแคว้งขม - เป็นไม้พุ่ม สูง 1-1.5 เมตร เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล ยอดอ่อนและต้นอ่อนมีขนสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ รูปไข่หรือขอบขนาน ปลายใบและโคนใบมน ขอบหยักเว้า สีเขียว มีขนนุ่ม ดอกออกเป็นช่อตามกิ่งหรือยอดใบ สีม่วง ผลรูปทรงกลม ขนาดประมาณ 0.7-1.0 ซ.ม. ผิวเรียบ ผลดิบสีเขียว เมื่อแก่สีเหลืองและส้ม มีรสขม ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก กินได้ และใช้ทำยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแคว้งขม (บ่าฯแฅ้วฯงข฿มฯ)