หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าแก่ว
อักษรล้านนา
บ่าฯแก่วฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าแก่ว]
ความหมาย

น.ลูกเต๋า - ลูกเหลี่ยมจัตุรัสมี ๖ หน้า แต่ละหน้ามีแต้มตั้งแต่ ๑-๖ เรียงกันไป ใช้สำหรับในการเล่นพนันบางอย่าง เช่น ไฮโล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแก่ว (บ่าฯแก่วฯ)