หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าแก่นแตด
อักษรล้านนา
บ่าฯแก่นฯแต
เทียบอักษรไทย
[บ่าแก่นแตด]
ความหมาย

น.บ่าแก่นแตด - ส่วนแห่งอวัยวะเพศหญิง อยู่ระหว่างแคมในตอนบน; แตด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแก่นแตด (บ่าฯแก่นฯแต)