หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเฮงไข่ป๋า
อักษรล้านนา
บ่าฯเรงฯไข่ปลฯา
เทียบอักษรไทย
[บ่าเรงไข่ปลา]
ความหมาย

น.ลักษณะเป็นตุ่มใสเม็ดเล็กๆคล้ายไข่ปลา ขึ้นเป็นผื่นมีอาการคัน ถ้าเกาจนตุ่มแตกจะมีน้ำเหลืองออกมา จะรู้สึกทั้งแสบทั้งคัน ถ้าเป็นที่ลำคอแล้วปล่อยให้ลุกลามรอบลำคอก็อาจถึงตายได้ แต่ถ้าเป็นที่ผิวบริเวณอื่นๆ ก็ไม่อันตราย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเฮงไข่ป๋า (บ่าฯเรงฯไข่ปลฯา)