หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเฮงอ้อม
อักษรล้านนา
บ่าฯเรงฯอ้อฯม
เทียบอักษรไทย
[บ่าเรงอ้อม]
ความหมาย

น.โรคงูสวัด - โรคชนิดหนึ่งมีการอักเสบอย่างเฉียบพลัน เป็นเม็ดพุพองขึ้นตามผิวหนังเป็นทางยาวพาดขวางลำตัว ทำให้ปวดแสบร้อนและมีไข้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเฮงอ้อม (บ่าฯเรงฯอ้อฯม)