หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเฮงหัวดำ
อักษรล้านนา
บ่าฯเรงฯงฯห฿วฯดำ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเรงหัวดำ]
ความหมาย

น.โรคที่มีลักษณะเป็นตุ่มขนาดเล็ก บริเวณรอบๆตุ่มเป็นสีขาว ตรงกลางเป็นสีดำ มีอาการปวดราวกับถูกแตนต่อย หากผู้ป่วยกินอาหารแสลงอาจตายได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเฮงหัวดำ (บ่าฯเรงฯงฯห฿วฯดำ)