หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าเฮงผีแป๋ง
อักษรล้านนา
บ่าฯเรงฯฅุดผีแปลฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่าเรงผีแปลง]
ความหมาย

น.โรคมะเรงชนิดนี้ ผู้ป่วยไม่มีผื่น ไม่มีตุ่มใดๆ แต่จะมีอาการปวดตามกระดูก แข้งขา เนื้อตัว มือและเท้า ปวดหัว ตาฟาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเฮงผีแป๋ง (บ่าฯเรงฯฅุดผีแปลฯง)