หน้าหลัก
บ่าเฮงคุดออกต๋า
บ่าฯเรงฯฅุดออฯกตา
[บ่าเรงฅุตออกตา]

น.ชื่อโรคลมที่ขึ้นหัว แล้วออกตา ทำให้ตาฝ้าฟาง ตาแดง หากรักษาไม่ทันจะทำให้ตาบอดได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเฮงคุดออกต๋า (บ่าฯเรงฯฅุดออฯกตา)