หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเฮงคุดออกต๋า
อักษรล้านนา
บ่าฯเรงฯฅุดออฯกตา
เทียบอักษรไทย
[บ่าเรงฅุตออกตา]
ความหมาย

น.ชื่อโรคลมที่ขึ้นหัว แล้วออกตา ทำให้ตาฝ้าฟาง ตาแดง หากรักษาไม่ทันจะทำให้ตาบอดได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเฮงคุดออกต๋า (บ่าฯเรงฯฅุดออฯกตา)