หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าเฮงคุดปวดหัว
อักษรล้านนา
บ่าฯเรงฯฅุดปวฯดห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเรงฅุตปวดหัว]
ความหมาย

น.ชื่อโรคลมที่มีอาการปวดหัวลงมาที่ใบหน้า ปวดออกตา ทำให้ใบหน้า คาง บวมพอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเฮงคุดปวดหัว (บ่าฯเรงฯฅุดปวฯดห฿วฯ)