หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าเฮงคุดขึ้นหัว
อักษรล้านนา
บ่าฯเรงฯฅุดขึ้นฯห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเรงฅุตขึ้นหัว]
ความหมาย

น.ชื่อโรคลมที่มีอาการปวดหัวเริ่มจากปวดเล็กน้อยแล้วปวดมากขึ้นเรื่อยๆ ราวหัวจะระเบิด รู้สึกหนักและเวียนหัวร่วมด้วย และบ่าเรงชื่อเดียวกันนี่ยังมีอาการแตกต่างไป คือ หน้าตา มือเท้าบวม ตาฝ้าฟาง สามารถรักษาด้วยยาสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา และใช้ยาประคบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเฮงคุดขึ้นหัว (บ่าฯเรงฯฅุดขึ้นฯห฿วฯ)