หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเฮงคุด
อักษรล้านนา
บ่าเรงฯฅุด
เทียบอักษรไทย
[บ่าเรงฅุต]
ความหมาย

น.โรคลมที่ครอบคลุมอาการของธาตุลม และอาการเจ็บปวด โดยเฉพาะปวดหัว หนักหัวอาจลามไปที่หู มีอาการเจ็บหูมาก ตึงหูหรืออาการออกที่ตา เช่น ตาบวมพอง หรือมีผลกระทบต่อการพูด เช่นมีอาการลิ้นแข็งพูดไม่ได้ ชัก อาจจะมีอาการเจ็บคอ ร้อนคอ คอพอง กลืนน้ำลายไม่ได้ นอกจากนี้ลมอาจกระทบไปที่กระดูก ทำให้มีอาการ ปวดกระดูกและข้อ มีชื่อปรากฏในตำรายาแก้บ่าเฮงคุต ร้อยกว่าชนิด เช่น บ่าเฮงคุตขึ้นหัว,บ่าเฮงคุตออกต๋า,บ่าเฮงฅุดกิ้วเสียบ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเฮงคุด (บ่าเรงฯฅุด)