หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเฮงกั๋ด
อักษรล้านนา
บ่าฯเรงฯกัดฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเรงกัด]
ความหมาย

น.เป็นมะเร็งอันตรายกว่าชนิดอื่น มีชื่อเรียกตามบริเวณที่เป็น เช่น บ่าเฮงกั๋ดดูก บ่าเฮงกั๋ดเอ็น บ่าเฮงกั๋ดคอ ถ้ารักษาไม่ถูกผู้ป่วยอาจเป็นอัมพาต (ต๋ายผาก) ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเฮงกั๋ด (บ่าฯเรงฯกัดฯ)