หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเฮง
อักษรล้านนา
บ่าฯเรงฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเรง]
ความหมาย

น.โรคมะเร็ง - ตามความเข้าใจและรู้จักของคนล้านนา หมายถึงโรคที่มีลักษณะเหมือนโรคผิวหนัง เป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง (ไม่ได้หมายถึงโรคมะเร็งที่คนทั่วไปหรือแพทย์ปัจจุบันรู้จัก) เป็นโรคที่สามารถรักษาได้ ส่วนมากรักษา ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านร่วมกับการเสกเป่าคาถา หรือบางครั้งอาจมีพิธีกรรมตามความเชื่อพื้นบ้านประกอบด้วย โดยทั่วไปใช้เวลารักษาประมาณ ๑ สัปดาห์ ก็จะหายเป็นปกติ แต่อาจมีบ้างซึ่งเป็นส่วนน้อยที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต มีหลายชนิด เช่น บ่าเฮงไข่ป๋า,บ่าเฮงฟ้าม้าน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเฮง (บ่าฯเรงฯ)