หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเหม้า
อักษรล้านนา
บ่าฯเหั้มฯา
เทียบอักษรไทย
[บ่าเหม้า]
ความหมาย

น.หมากเม่า - ไม้ยืนต้น อยู่ในป่าตามธรรมชาติ มีหลายชนิด เช่น เหม้าขน เหม้าจ๊าง เหม้าสาย เป็นต้น ยอดอ่อนมีรสเปรี้ยว ใช้ชูรสอาหาร เช่นแกงเห็ดเผาะ ผลกลมเป็นพวงมีสีเขียวอ่อน รสเปรี้ยว ผลแก่สีแดง ถ้าแก่จัดสีม่วงอมดำ รสหวานอมเปรี้ยว ใช้ทำน้ำดื่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเหม้า (บ่าฯเหั้มฯา)