หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าเยียะแถมซ้ำ
อักษรล้านนา
บ่าฯเยยฯะแถมฯซ้ำ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเยียะแถมซ้ำ]
ความหมาย

ก.ไม่ทำอีกเด็ดขาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเยียะแถมซ้ำ (บ่าฯเยยฯะแถมฯซ้ำ)