หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเฟือง
อักษรล้านนา
บ่าฯเฟิอฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่าเฟือง]
ความหมาย

น.มะเฟือง - ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทรงพุ่ม เป็นไม้เนื้ออ่อน ใบประกอบสีเขียว ใบย่อย ๕-๑๑ ใบ ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง และตาข้างตามกิ่งและลำต้น ผลก้นแหลมเป็นเหลี่ยมมีร่องเป็นพูรูปดาว ๕ แฉก มีรสเปรี้ยว/หวาน/เปรี้ยวอมหวาน ตามชนิดของพันธุ์ มีประโยชน์ทั้งใบ ผล ราก ควรใช้ประโยชน์ให้ตรงกับสรรพคุณ ผู้ป่วยเป็นโรคไตต้องงดรับประทาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเฟือง (บ่าฯเฟิอฯง)