หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าเต้า
อักษรล้านนา
บ่าฯเตั้า
เทียบอักษรไทย
[บ่าเต้า]
ความหมาย

น.แตงโม คนเมืองเรียกว่า ''บ่าเต้า'': แตงโม หรือ บ่าเต้า - เป็นไม้เถาล้มลุก เถาจะเลื้อยไปตามพื้นดิน ลำต้นเดี่ยวมีลักษณะกลมๆ เถาแข็งและเหนียว สีเขียวมีขนอ่อนปกคลุม ใบรูปสามเหลี่ยมยาว ดอกสีเหลือง ผลทรงกลมหรือทรงกระบอก เปลือกแข็งสีเขียวหรือเหลืองอ่อน บางสายพันธุ์มีลายบนเปลือกด้วย เนื้อข้างในสีแดงหรือเหลือง เมล็ดดำ มีส่วนประกอบของน้ำมาก รสหวาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเต้า (บ่าฯเตั้า)