หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเดื่อเกี้ยง
อักษรล้านนา
บ่าฯเดิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเดื่อเกลี้ยง]
ความหมาย

ดู...เดื่อเกี้ยง

ออกเสียงล้านนา
เดื่อเกี้ยง
อักษรล้านนา
เดิอฯอก้ลฯง
เทียบอักษรไทย
[เดื่อเกลี้ยง]
ความหมาย

น.มะเดื่ออุทุมพร/มะเดื่อชุมพร - ใบโต ผิวใบด้านบนเขียวจัด เป็นมัน ผลสีเขียวมีลายแต้มสีขาวกระจายทั่ว เมื่อสุกมีสีแดงอมส้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเดื่อเกี้ยง (บ่าฯเดิ่อฯอ)